Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hp/bu/aa/du/www/typo3conf/ext/mm_forum/includes/geshi/geshi.php:5473) in /hp/bu/aa/du/www/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2963
BAF Online : Kako je sve pocelo
Kako je sve pocelo
Kako je sve pocelo
Kako je sve pocelo
O BAF-u
AKTUELNO
NAUKA & OBRAZOVANJE
KULTURA & UMJETNOST
ARHIVA
KONTAKT
 
forget password
Postani Član 
Registruj se 
Vijesti
O BAF-uKako je sve pocelo
IP:        3.233.221.149
HOST: ec2-3-233-221-149.compute-1.amazonaws.com
Kada je i kako je sve počelo?

Pojedinačni razgovori o potrebi formiranja jednog akademskog udru?enja su trajali du?e vrijeme, da bi se konačno 07.12.2007 po prvi put jedna grupa Bo?njačkih akademika okupila u Mannheimu (Manhajmu).

Namjera nam je bila da vidimo, da li postoji interes za ovakvim vidom udru?ivanja, pri čemu smo sa odazivom i interesovanjem prisutnih osoba bili veoma pozitivno iznenađeni.

Na istom skupu imenovan je inicijativni odbor, koji je ima obavezu da pripremi dokumente i organizuje naredna okupljanja. Dogovoreno je da se dru?enja u regiji Mannheim odr?avaju jednom mjesečno u čemu smo i uspjeli. U narednih pet mjeseci nastojali smo predstaviti na?u zamisao prisutnima u Frankfurtu, Darmstadtu (Darm?tadtu), Hanau i Mannheimu.

U svakom gradu je vi?e puta odr?ano okupljanje, kojem su pored prvoizabranih osoba odbora prisustvovali uvjek novi simpatizeri iz mjesta okupljanja. Prvoizabrani odbor se sastajao i dalje jednom u mjesecu, neovisno o okupljanjima u drugim gradovima. Bitno je napomenuti da na svakom na?em okupljanju nije bilo prisutno manje od 20 simpatizera.

Nakon usagla?avanja statuta za ciljeve i pripremu osnivačke skup?tine, zakazao se termin za osnivačku skup?tinu.

Osnivačka skup?tina
Učesnici na osnivačkoj skup?tini

Nakon ?estomjesečnog dru?enja i priprema, odr?ana je osnivačka skup?tina Bo?njačkog Akademskog Foruma 01.06.2008 godine u Manhajmu (Mannheim). Pozivi su bili upućeni onima čije smo adrese u proteklom periodu prikupili, te predstavnicima ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu, generalnom konzulatu u ?tutgartu (Stuttgart), predstavnicima Islamske zajednice u Njemačkoj, Zajednici Sand?ačke Dijaspore, HO Sadake kao i mnogim drugim organizacijam koje okupljaju Bo?njake u Njemačkoj. Kao goste imali smo predstavnike Zajednice sand?ačke dijaspore i d?emata Darm?tadt (Darmstadt).

Na samoj skup?tini imali smo 25 prisutnih članova od kojih je većina uzela uče?će u radu novonastale organizacije. Vođena je interesantna diskusija o dokumentima udru?enja, nakon čega su, usagla?eni stavovi i usvojeni dokumenti.

Među prisutnim članovima većina je bila sa regije na kojoj su bile i pripreme (Hanau-Frankfurt-Darm?tadt-Manhajm), te dva člana iz Minhena, jedan iz Luksemburga i ?vedske i dvije studentice iz Njemačke. U jednoj prijatnoj atmosferi proveli smo lijepo junsko poslijepodne i tajnim glasanjem izabrali izvr?ni odbor od jedanaest članova.

Birani članovi odbora su prihvatili izbor. Nakon toga je novoizabrani odbor odr?ao prvi sastank odbora na kome su izabrani predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar i blagajnik. Istovremeno su određeni odgovorni pojedinci za rad pojedinih komisija kao ?to su komisija za nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, ekonomiju te komisija za rad sa javno?ću. Pored toga done?ena je odluka da se ubuduće okupljanje odr?ava na regionalnom nivou i da svaka regija ima svog koordinatora koji je u direktnom kontaktu sa odborom ili i sam član Izvr?nog odbora.

 

Slike sa osnivačke skup?tine

Osnivačka skup?tina Mannheim - 01.07.2008