Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hp/bu/aa/du/www/typo3conf/ext/mm_forum/includes/geshi/geshi.php:5473) in /hp/bu/aa/du/www/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2963
BAF Online : AKTUELNO
AKTUELNO
AKTUELL
INFORMATION
O BAF-u
AKTUELNO
NAUKA & OBRAZOVANJE
KULTURA & UMJETNOST
ARHIVA
KONTAKT
 
forget password
Postani Član 
Registruj se 
Vijesti
AKTUELNO
Šta organizuje BAF?
IP:        3.83.32.171
HOST: ec2-3-83-32-171.compute-1.amazonaws.com
Dru?enje sa Had?emom Hajdarevićem

 

O okviru njegove posjete ovogodi?njem sajmu knjige u Frankfurtu, gospodin Had?em Hajdarević je boravio i u Mannheimu. Tu se najprije obratio okupljenim Bo?njacima u Kulturno sportskom centru ?Ljiljani?, a potom proveo izvjesno vrijeme u dru?enju i razgovoru sa članovima odbora Bo?njačkog Akademskog Foruma.

 

Centralna tema razgovora bio je ovogodi?nji sajam knjiga u Frankfurtu te nastup bosanskih pisaca i izdavača na njemu. U tom kontekstu istaknut je problem nepostojanja ministarstva za kulturu na dr?avnom nivou. Had?em Hajdarević je iskoristio priliku da ka?e ne?to o glavnim crtama cjelokupne bo?njačke knji?evnosti, označiv?i je kao ispovjedničku. U tom smislu evocirane su uspomene na Me?u Selimovića, Skendera Kulenovića, Ćamila Sijarića, Mula Mustafu Ba?eskiju i druge. U okviru razgovora o savremenoj knji?evnosti članove BAF-a je posebno zanimao knji?evni put profesora Enesa Karića. Najzad, istaknut je veliki potencijal mladih pisaca, posebno onih koji dolaze sa sand?ačkih prostora čije je predvodnik nesumnjivo Asmir Kujović.

 

U jednom prijatnom i veoma interesantnom razgovoru nisu se mogle izbjeći ni političke teme. Hajdarević je naglasio da opstanak jednog naroda počiva na četiri stuba: dr?ava, kultura (vjera i tradicija), osjećaj pripadnosti zajednici te jezik. Kao najva?niju instituciju Bo?njaka Had?em Hajdarević je jasno i bez dvoumljenja istakao dr?avu i skrenuo pa?nju da za opstanak i razvoj Bosne i Hercegovine najveću odgovornost imaju Bo?njaci.

 

Bo?njacima u dijaspori upućen je savjet da ?to vi?e pa?nje posvete kulturnim zbivanjima i promociji bo?njačke kulturne ba?tine, dok je sa druge strane predsjednik BAF-a Senad Had?iselimović izrazio nadu u intenzivniju saradnju između BAF-a i emisara kulture iz domovine.

 

sa selamom i po?tovanjem

Va? BAF